ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝ/ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                                                ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘ.

ΕΦΟΡΟΣ                                               ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΙΩΑΝ.

ΜΕΛΟΣ                                                 ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ                                                ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ                                              – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ρ. Der interpret seminararbeit schreiben lassen ist hier in neuartiger weise in das komponieren einbezogen, da ihm eine vielzahl von entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt werden.