ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ.

Άμεση καταβολή όλων των οφειλομένων χρημάτων (αναδρομικά-μισθούς του ’12 ). Την υποχρέωση για ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας την έχει και ο νέος Διοικητικός Διευθυντής του νοσοκομείου αφού ο ίδιος γνωρίζει πως αυτά είχαν  μεταξύ μας συμφωνηθεί με την ΣΣΕ του 12.

OXI ΣΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τη διατήρηση των όρων και συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί  και καταστεί, δια της μακρόχρονης εφαρμογής τους, ως προς όλες τις προβλέψεις , (μισθολογικές και θεσμικές) τμήμα των  συμβάσεων εργασίας μας.

 

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

-Την εξάλειψη του απαράδεκτου φαινομένου των μισθολογικών διακρίσεων που υφίστανται οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι σε σχέση με τους παλαιούς και εξίσωση των αποδοχών τους με αυτές των τελευταίων, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η οποία αποτελεί έκφανση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Τη διασφάλιση για όλους της πλήρους απασχόλησης και τη μη εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας.

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 -Τη χορήγηση επιδόματος πτυχίου σε όλους τους πτυχιούχους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη                   θέση και την ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

-Τη διασφάλιση όλων των υφιστάμενων τμημάτων απασχόλησης, τη λειτουργία ορισμένων από τα οποία η εταιρεία προτίθεται να παραχωρήσει σε τρίτους.

 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Τη διασφάλιση ότι κανένας όρος σύμβασης εργασίας οποιουδήποτε εργαζομένου δεν θα υποστεί μονομερή βλαπτική μεταβολή και την άμεση άρση της μονομερώς επιβαλλόμενης από τη εταιρεία κατάργησης των  ειδικών ωραρίων.

 

 

 

 

ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

-Τη διασφάλιση όλων των υφιστάμενων σχέσεων εργασίας, σύμφωνα και           με τις   δεσμεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς όπως απορρέουν από      το«Μνημόνιο .    .       Συνεργασίας».

 

 

Τονίζουμε για πολλοστή φορά ότι το ΣΕΝΕΝ, υπό οποιοδήποτε καθεστώς, θα αγωνιστεί  προκειμένου να διασφαλιστούν οι αξιώσεις , τα κεκτημένα δικαιώματά  και οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων.