ΑΘΗΝΑ 05/04/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ.1340

ΠΡΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΔΣ ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ

Γεν. Δ/τη ΕΝΗC κ. Χαραμή Θεμιστοκλή.

Αξιότικες κυρίες/κύριοι

Δια της παρούσης οι εργαζόμενοι οι Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν θέλουμε και εγγράφως να σας ενημερώσουμε για το διεκδικητικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων του Νοσοκομείου, οι οποίες μεταβιβάστηκαν μέσω μίας προδιαγεγραμμένης και έγγραφης «συναλλαγής», η οποία έφερε τα χαρακτηριστικά εκούσιου πλειστηριασμού από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν στην θυγατρική σας «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ». Την συμφωνία αυτή την γνωρίζετε καλά, καθώς ένας από τους συμβαλλομένους ήταν και η Τράπεζά σας.

Οι συνέπειες μίας τέτοιας μεταβίβασης για τις εργασιακές σχέσεις προβλέπονται εκ του νόμου και δεν δύνανται να παρακαμφθούν. Τούτο λίγο πολύ συνομολογείται και από εσάς, καθώς η μεταβίβαση αναγνωρίζεται μερικώς από τη διάδοχο εργοδότρια και θυγατρική σας εταιρεία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ».

Ωστόσο αυτό, που κατά τρόπο αντιφατικό, δεν αναγνωρίζεται είναι η συνυπευθυνότητα της διαδόχου εργοδότριας όσον αφορά τα μη ικανοποιηθέντα μέσω του πλειστηριασμού δεδουλευμένα μας και τα οφειλόμενα αναδρομικά μας.

Η άρνησή σας για άμεση διευθέτηση της εκκρεμούς αυτής υποθέσεως και η διατήρηση μίας δημόσιας αντιδικίας με το σύνολο των εργαζομένων θεωρούμε ότι θα επιφέρει μεγαλύτερους κινδύνους διευρύνοντας την έννοια της μεταβίβασης. Ο κίνδυνος αυτός καθίσταται πλέον ακόμα πιο έντονος μετά από διαδικασίες που έχουν ήδη εκκινήσει σε πολλά επίπεδα, αλλά και τη δημοσιότητα που αρχίζει να παίρνει το ζήτημα του Ντυνάν.

Σας καλούμε λοιπόν άμεσα να ανταποκριθείτε άμεσα στην επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας που πάνω από δύο χρόνια επιδιώκουμε, ώστε να βρεθεί λύση για τις αξιώσεις των εργαζομένων, οι οποίες πηγάζουν από την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους και τις οποίες γνωρίζατε πριν αποφασισθεί ως «ορθότερη νομικά λύση» η μεταβίβαση του Νοσοκομείου μέσω του γνωστού πλειστηριασμού.

Τέλος σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία, ώστε τα στελέχη της θυγατρικής σας να αποφεύγουν μονομερώς επιβαλλόμενες βλαπτικές μεταβολές των όρων των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων, οι οποίοι ρητώς προβλέπονται στις ατομικές τους συμβάσεις εργασίας και οι οποίοι χωρίς καμία διαφοροποίηση εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και από την διάδοχο εργοδότριά μας. Αναφερόμαστε στα προσφάτως μονομερώς καταργηθέντα μειωμένα ωράρια, για τα οποία ήδη προσφύγαμε στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία και μας δικαίωσε.

Όλα τα ανωτέρω υπάγονται στο ίδιο πλαίσιο και αφετηριάζονται από το ίδιο πραγματικό γεγονός. Τη μεταβίβαση του Ντυνάν, η οποία πλέον, όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις έχει αχθεί σε δικαστική κρίση.

Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν και πρέπει να επιλύουν τις συλλογικές διαφορές τους με τον διάλογο και όχι τη δικαστική αντιδικία.

Σας καλούμε, λοιπόν, για ύστατη φορά σε διαβούλευση προς εξεύρεση λύσης, κοινά αποδεκτής και για το Νοσοκομείο και για τους εργαζόμενους. Άλλως σας ενημερώνουμε ότι θα αναμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις, αναπτύσσοντας συνδικαλιστικές δράσεις και κλιμακώνοντας τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις, καθώς τα αιτήματά μας είναι νόμιμα και δίκαια.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ