Αθήνα 05 /05/2017

Αρ. Πρωτ.: 1346

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συνάδελφοι,

Ενημερώνουμε πως το σωματείο παράλληλα με τις κινητοποιήσεις προχώρα και σε αγωγές κατά της εργοδότριας εταιρείας ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ για την μη συμμόρφωση της στην απόφαση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας σχετικά με τα ειδικά ωράρια των συναδέλφων των κλειστών τμημάτων του Νοσοκομείου.

Από Δευτέρα 8 ΜαΪου έως Παρασκευή 19 ΜαΪου καλούνται οι συνάδελφοι (Τεχνολόγοι – Νοσηλευτές )όλων των κλειστών τμημάτων να προσέλθουν στο σωματείο προκειμένου να συμπληρώσουν το έντυπο – πληρεξούσιο για τις αγωγές.

Μέσω των αγωγών ζητούμε να υποχρεωθεί ο εργοδότης να εφαρμόσει τα μειωμένα ωράρια και να διεκδικηθεί για λογαριασμό των συναδέλφων η αμοιβή που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των ειδικών ωραρίων που θα έπρεπε να απασχοληθούν και του πλήρως (παράνομο) ωραρίου που τελικά απασχολήθηκαν από την μονομερώς επιβαλλόμενη βλαπτική μεταβολή.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα

Α) Σύμβαση Εργασίας

Β) Εκκαθαριστικά Σημειώματα Μισθοδοσίας επίδικου χρονικού διαστήματος.

                                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ