Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017

                                                                                                                                                     Αρ.Πρωτ.:1361

Προς: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997 -2014

Αξίοτιμες/οι κυρίες κύριοι,

Θα θέλαμε καταρχήν να σας ενημερώσουμε πως το Σωματείο μας με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν (Σ.Ε.Ν.Ε.Ν)» αποτελεί και αποτελούσε πάντα το μοναδικό επιχειρησιακό όργανο εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τη διεξαγόμενη εξεταστική επιτροπή «για την διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας» αναφορικά με την μεταβίβαση του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, ενώ με ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό παρακολουθούμε τις διαρκείς αναφορές που γίνονται από ορισμένα μέλη της εξεταστικής στους εργαζομένους. Επισημαίνουμε βεβαίως ότι στους εργαζομένους ανέκαθεν προσέτρεχαν οι αποφασίζοντες και οι διάφοροι αυτόκλητοι «σωτήρες» του Ερρίκος Ντυνάν, προκειμένου να δικαιολογηθούν άλλοτε ενέργειες και άλλοτε παραλείψεις τους, που εν τέλει το έβλαψαν πολλαπλώς. Παρότι όμως πολλοί ομιλούν για λογαριασμό ημών, καμία πρόσκληση δεν έχει λάβει η συνδικαλιστική μας οργάνωση, ήτοι το μοναδικό Επιχειρησιακό Σωματείο του Νοσοκομείου, ώστε αφενός μεν να ενημερώσει την Επιτροπή αφετέρου δε να μεταφέρει τις θέσεις των εργαζομένων.

Τούτο το πράττουμε αυτοβούλως, ως το μοναδικό θεσμικό όργανο των εργαζομένων, και όλως ενδεικτικώς διευκρινίζουμε:

 1. Πάγια και διαχρονική θέση του Σωματείου μας αποτέλεσε η διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του Νοσοκομείου και η λειτουργία του υπό την εποπτεία του Υπ. Υγείας. Την θέση αυτή δημοσιοποιήσαμε μέσα από ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ανοιχτές επιστολές και κινητοποιήσεις, ενώ εντόνως αντιδράσαμε στην προσπάθεια μετάβασης του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.

 2. Από το διαβόητο συμβιβασμό μεταξύ του ΚΙΕΝ και της Τράπεζας Marfin, άλλως σύναψη δανείου ή άλλως απελευθέρωση χρημάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 δεν εξοφλήθησαν οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές του προσωπικού. Και αυτό το αναφέρουμε επειδή από όσα έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας προβάλλεται το επιχείρημα ότι με τον τρόπο αυτό θα αποπληρώνονταν τάχα οι εργαζόμενοι. Μάλιστα με το ίδιο επιχείρημα την περίοδο εκείνη ζητήθηκε και επετεύχθη η μείωση των αποδοχών μας κατά ποσοστό 25% μεσοσταθμικά. .

 3. Αναφορικά με τον πλειστηριασμό του Ερρίκος Ντυνάν σημειώνουμε ότι ουδέποτε οι εργαζόμενοι ερωτήθησαν ή ενημερώθηκαν για τις αποφάσεις που κατά καιρούς ελήφθησαν στο Νοσοκομείο, πολύ δε περισσότερο για τη διεξαγωγή του εν λόγω πλειστηριασμού. Την όποια ενημέρωση την έλαβαν εκ των υστέρων. Όπως από έγγραφα προκύπτει η όλη διαδικασία του πλειστηριασμού ήταν απόλυτα συναινετική από την πλευρά του ΚΙΕΝ. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε όταν η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε εκτελεστό τίτλο. Καμία ενέργεια δεν έλαβε χώρα όταν επισπεύθηκε η εκτέλεση. Καμία αντιδικία δεν υπήρξε στο Δικαστήριο όταν η Τράπεζα Πειραιώς ζήτησε άδεια για να εκπλειστηριάσει το Νοσοκομείο ως οικονομική οντότητα και φυσικά κανένα ένδικο μέσο δεν ασκήθηκε από το ΚΙΕΝ που να εμπόδιζε αυτή την κατ’ ευφημισμό μόνο αποκαλούμενη αναγκαστική εκτέλεση. Τα πάντα ήταν συμφωνημένα μέσω του Memorandum of Understanding και τελικώς το Νοσοκομείο μέσω του πλειστηριασμού κατακυρώθηκε επ’ ονόματι της ΗΜΙΘΕΑΣ ΑΕ η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς που λίγες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό είχε ακριβώς για αυτό το σκοπό τροποποιήσει το καταστατικό της. Προβλέφθηκε μάλιστα ότι αν άλλος δανειστής παρεμβάλλονταν στην διαδικασία με αναγκαστική εκτέλεση η Τράπεζα Πειραιώς θα εξέταζε το ενδεχόμενο πληρωμής του ως και 50.000 ευρώ ,ενώ αν τυχόν παρεμβαλλόμενοι δανειστές ήταν περισσότεροι η Τράπεζα θα πλήρωνε εως και 500.000 ευρώ.

 4. Κατά τον χρόνο διεξαγωγής του πλειστηριασμού το Σωματείο μας, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του περί των ενεργειών που είχαν ακολουθηθεί, επιχείρησε με συντονισμένες ενέργειες, εντός των ασφυκτικών προθεσμιών, να οργανώσει τους εργαζομένους ώστε να αναγγείλουν τις αξιώσεις τους και να λάβουν τουλάχιστον ένα μέρος των οφειλομένων τους.

 5. Από τον υπό κρίση πλειστηριασμό οι εργαζόμενοι έλαβαν μέρος μόνο των αξιώσεών τους, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οι οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές που ανάγονταν σε χρόνο πριν τη διετία από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, δεδομένου ότι οι αξιώσεις αυτές δεν κέκτηντο το προνόμιο της περ. 3 παρ. 1 του άρ. 975 ΚΠολΔ, ώστε να καταταχθούν προνομιακά στον πίνακα κατάταξης και να εξοφληθούν. Σημειώνουμε ότι στο σύνολο των εργαζομένων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) οφείλονταν αναδρομικές αποδοχές χρονικής περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως και το Απρίλιο του 2012, καθώς το Ερρίκος Ντυνάν, αδιαφορώντας πλήρως για της εφαρμογή του Νόμου, επί μία πενταετία δεν εφάρμοζε τις εκδοθείσες Διαιτητικές Αποφάσεις του ΟΜΕΔ. Το τότε Υπουργείο Εργασίας, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας και παρότι η άρνηση εφαρμογής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπήρξε συνομολογημένη, δεν έλαβε κανένα μέτρο και δεν επέβαλε καμία διοικητική ή άλλη κύρωση.

 6. Αντιθέτως η Ελληνική Πολιτεία για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μία μεταβατική περίοδο, που επιδιώκετο η αλλαγή της φυσιογνωμίας του Ντυνάν από κοινωφελές Ίδρυμα σε καθαρά ιδιωτική εταιρεία εξέδιδε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με τις οποίες μεταξύ άλλων εμποδιζόμασταν και εμείς να εισπράξουμε τα οφειλόμενα από τα έσοδα του Νοσοκομείου, καθώς δια των διαρκώς ανανεούμενων αυτών πράξεων αναστελλόταν η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και τα μέσα εκτέλεσης. Οι πράξεις αυτές υπήρξαν πλήρως αντισυνταγματικές, κείμενες εκτός του άρθρου 44 § 1 του Σ, δια του οποίου, σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, προβλέπεται η θεσμοθέτηση πρωτογενών κανόνων δικαίου και όχι η θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων. Ωστόσο βάσει αυτών οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να προβούν σε εκτέλεση των δεδουλευμένων τους, παρότι είχαν στα χέρια τους εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις.

 7. Τελικώς οι εργαζόμενοι ικανοποιήθηκαν μερικώς μέσω του πλειστηριασμού, λαμβάνοντας όχι μόνο μέρος της οφειλόμενης περιόδου, αλλά και μειωμένες αποδοχές, επιβαρυμένες και με πρόσθετες παρακρατήσεις. Παρότι δηλαδή οι εργαζόμενοι αναγγέλθηκαν στο πλειστηριασμό βάσει βεβαιώσεων που τους εγχείρισε το ΚΙΕΝ και στις οποίες αναγράφονταν οι καθαρές και ήδη φορολογημένες αποδοχές, τελικώς από αυτές τις καθαρές αποδοχές παρακρατήθηκε από τον Υπάλληλο του Πλειστηριασμού άλλο ένα 20% ως Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

 8. Και παρότι δια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι σαφές ότι πρόκειται για μεταβίβαση επιχείρησης, η διάδοχος εργοδότρια εταιρεία «Ημιθέα ΑΕ» αρνείται την εφαρμογή του ΠΔ 178/2002. Προσφάτως ωστόσο εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζομένους και κρίνουν αυτό που εξ αρχής το Σωματείο μας ανέφερε ότι δηλαδή ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα μεταβιβαστεί το Νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι θα περιέλθουν αυτοδικαίως στον διάδοχο εργοδότη.

 9. Ως ορθότερη νομική λύση, προκρίθηκε από τους ιθύνοντες ο πλειστηριασμός, όπως συμφωνήθηκε μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας και υλοποιήθηκε από τους συνυπογράφοντες αυτό. Ανεξαρτήτως δε από το πώς κανείς θέλει να χαρακτηρίσει αυτή τη συμφωνία (αυτός ο ρόλος δεν ανήκει σε εμάς), εμείς απλώς διερωτόμεθα:

 • Σε τι τιμή πουλήθηκε τελικά το πολυτελές Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν;

 • Τι δραστηριότητα είχε η Ημιθέα πριν αναλάβει το Ντυνάν;

 • Ποιος πιστωτής έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος;

 • Σε τι ποσό ανέρχονται τα χρέη που διεγράφησαν με αυτή τη διαδικασία;

 • Σε τι ποσοστό ικανοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι;

 • Στους εργαζόμενους χορηγήθηκαν βεβαιώσεις καθαρών αποδοχών. Οι παρακρατήσεις τους αποδόθηκαν στους ασφαλιστικούς φορείς και στο Δημόσιο; Αν όχι οι τελευταίοι αναγγέλθηκαν στον πλειστηριασμό γι’ αυτά τα ποσά;

 • Στον Ντυνάν πολλοί εργαζόμενοι άσκησαν επίσχεση, λαμβάνοντας επίδομα επισχέσεως από τον ΟΑΕΔ. Τα ποσά που έλαβαν οι εργαζόμενοι εν συνεχεία παρακρατήθηκαν από τη μισθοδοσία τους προκειμένου να αποδοθούν από το ΚΙΕΝ στον ΟΑΕΔ. Αποδόθηκαν; Αν όχι ο ΟΑΕΔ ανήγγειλε σχετικές αξιώσεις ώστε να ικανοποιηθεί μέσω πλειστηριασμού;;

Αυτά και άλλα πολλά, στα οποία δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε, καθώς εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για τα εργασιακά μας ζητήματα, θα πρέπει να απασχολήσουν την Επιτροπή σας, ενώ ως ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος των εργαζομένων καλούμε την Ελληνική Πολιτεία να επιβάλει έστω και τώρα την εφαρμογή των νόμων, ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν το σύνολο των οφειλομένων αποδοχών τους και ο διάδοχος εργοδότης, που ανέλαβε το Νοσοκομείο ως οικονομική οντότητα και συνεχίζει να το λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο να σεβαστεί τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στις οποίες υπεισήλθε αυτοδικαίως.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ