ΑΘΗΝΑ :23/06/2017

Αρ.Πρωτ.:1362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: ΔΣ ΗΜΙΘΕΑΣ

Κοινοποίηση : Πρόεδρο ΕΝΗC κ.Τσιαπάρα Γεράσιμο

Δ/ντα Σύμβουλο ΕΝΗC κ. Χαραμή Θεμιστοκλή

Εργαζόμενους ΕΝΗC

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορούμαστε ότι ως Διοίκηση του Νοσοκομείου προβαίνετε σε προσλήψεις νέου προσωπικού, την ίδια στιγμή που υπάρχουν απολυμένοι και δικαιωμένοι από τα Δικαστήρια συνάδελφοί μας. Αναφερόμαστε στους συναδέλφους που μία ημέρα πριν η ΗΜΙΘΕΑ αναλάβει την εκμετάλλευση του Νοσοκομείου βρέθηκαν «παραιτημένοι» και ουσιαστικά εκδιώχτηκαν από την εργασία που κατείχαν από την έναρξη της λειτουργία του Ντυνάν με απόφαση της τότε διοίκησης του ΚΙΕΝ και από στελέχη τα οποία σήμερα είναι στελέχη και της δική σας επιχείρησης, κατέχοντας μάλιστα κεραίες θέσεις τόσο στο ΔΣ όσο και σε Διευθύνσεις του Νοσοκομείου.

Οι συνάδελφοι αυτοί, όπως προφανώς γνωρίζετε, προσέφυγαν δικαστικά και δικαιώθηκαν πρωτοδίκως, ενώ για τις αποφάσεις αυτές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, επιδεικνύετε παντελή αδιαφορία. Αντί μάλιστα να επαναπασχολήσετε τους απολυμένους εργαζόμενους που δικαιώθηκαν και να καλύψετε -τις συνομολογημένες πλέον ανάγκες του Νοσοκομείου σε προσωπικό- με τους συναδέλφους που έχουν απόλυτη ανάγκη την εργασία τους, προτιμάτε να παρακάμψετε την δικαστική κρίση και να απευθυνθείτε στην αγορά εργασίας.

Και διερωτόμαστε: Γιατί το Νοσοκομείο αντί να απασχολήσει ήδη έμπειρο, δοκιμασμένο και καταρτισμένο προσωπικό, επιλέγει να προσλάβει άλλους εργαζόμενους; Επίσης γιατί κρίνεται προτιμητέα η επιβάρυνση του Νοσοκομείου με μισθούς υπερημερίας έναντι της πραγματικής απασχόλησης των δικαιωμένων συναδέλφων, οι οποίοι από το 2014 διεκδικούν τις θέσεις εργασίες τους;

Η στάση σας δε αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία γενικότερη αθέτηση της εργατική νομοθεσίας έναντι και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων, η οποία δημιουργεί εργατικές αξιώσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες δικαστικές αντιδικίες. Δυστυχώς με την μη συμμόρφωση σας σε δικαστικές αποφάσεις και σε αποφάσεις επισήμων οργάνων του Κράτους, όπως της Επιθεώρησης Εργασίας, διαπιστώνουμε πως, ως διάδοχος εργοδότης, επιδεικνύετε την ασυνέπεια του προηγούμενου.

Σας καλούμε λοιπόν να επανεκτιμήσετε την κατάσταση και να επαναπασχολήσετε τους ακύρως απολυμένους εργαζόμενους πριν προβείτε σε νέες προσλήψεις προσωπικού, ενώ σε κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι η συμμόρφωση με το περιεχόμενο δικαστικών αποφάσεων είναι υποχρέωση του Νοσοκομείου και δεν εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Επίσης σας καλούμε να απέχετε από ενέργειες που η Επιθεώρηση Εργασίας έκρινε αντιβαίνουσες στην εργατική νομοθεσία.

Ευελπιστούμε πως τέτοιες τακτικές είναι έξω και μακριά από την φιλοσοφία του νέου προέδρου του ΔΣ της ΗΜΙΘΕΑΣ, ο οποίος αναμένουμε να συμβάλλει άμεσα την δίκαιη επίλυση των ως άνω ζητημάτων. Τυχόν δε ανοχή σε φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας δυστυχώς θα επιβαρύνει και τον ίδιο με την ευθύνη που του αναλογεί μέσα από τα νέα καθήκοντα που ανέλαβε στο ΔΣ της ΗΜΙΘΕΑΣ.

Σε κάθε περίπτωση προειδοποιούμε πως δεν θα ανεχτούμε άλλο τέτοια φαινόμενα και θα προβούμε σύντομα σε νομικές και συνδικαλιστικές ενέργειες προς την υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων μας.

                                                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του ΣΕΝΕΝ

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                  ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ