ΑΘΗΝΑ: 21/09/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ : 1380

ANAΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι ,ενημερώνουμε πως τo Σωματείο μας βρίσκετε σε διαβούλευση με την διοίκηση του ΕΝΗC προκειμένου να καταθέσουμε προτάσεις, ενστάσεις και παρατηρήσεις επί της γραπτής πρότασης όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε σχετικά για εφαρμογή Κανονισμού Εργασίας στο ΕΝΗC.

Το ΣΕΝΕΝ βρίσκει αυτήν την πρωτοβουλία σε σωστή κατεύθυνση και είναι πρόθυμο και έτοιμο να συμβάλει με καινοτόμες ιδέες προς την τελική της ολοκλήρωση με κύριο γνώμονα την υπεράσπιση των νόμιμων εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και την διασφάλιση των οργανικών θέσεων εργασίας και τμημάτων σύμφωνα με το οργανόγραμμα της κλινικής έχοντας πάντα υπόψη τις διατάξεις περί ιδιωτικών κλινικών.

Διευκρινίζουμε πως το σωματείο μας έχει ήδη καταθέσει κατ’άρθρό επί της αρχικής πρότασης της διοίκησης, τις παρατηρήσεις και ενστάσεις μας.

Τονίζουμε ότι το ΣΕΝΕΝ είναι πρόθυμο να συμβάλει σε κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με πνεύμα συναγωνιστικό αφού πρώτα όμως διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα μας και βεβαίως να εφαρμοστούν οι νομικές δεσμεύσεις της εργοδοσίας για την καταβολή των οφειλομένων χρημάτων μας (αναδρομικά –μισθοί του 12 ) και την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων σχετικά με τα ειδικά ωράρια τα οποία μονομερώς έχουν καταπατηθεί.

Ελπίζουμε πως μετά από την επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΣ του ΕΝΗC που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 13:00 μμ να έχουμε το τελικό χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των αναδρομικών μας και την εφαρμογή των ειδικών ωραρίων αφού από πλευράς σωματείου και της νομικής μας εκπροσώπου έχουν ολοκληρωθεί και έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους νομικούς συμβούλους της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτή η διαδικαστική εξέλιξη είναι μετά την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΔΣ της ΗΜΙΘΕΑΣ ΑΕ κ Τσιαπάρα να συμβάλει στην άμεση επίλυση των δίκαιων και νόμιμων αιτημάτων και δικαιωμάτων μας όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε στην πρώτη συνάντηση με το σωματείο μας.

Υπενθυμίζουμε ωστόσο την δέσμευση της ΗΜΙΘΕΑΣ ΑΕ δια μέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή κ Χαραμή επί της πρότασης του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Εργασίας και ενώπιων της τριμερούς επιτροπής για άμεση συνάντηση με το σωματείο και την επίλυση των αιτημάτων μας. Με λύπη μας δύο μήνες μετά και παρόλο την πρωτοβουλία από πλευράς σωματείο να ζητήσει γραπτώς με αίτημά του την σύγκλιση τέτοιας συνάντησης η εργοδοσία κωφεύει ενώ συγχρόνως συνεχίζει μεθοδικά να αυθαιρετεί.

Τέλος με συναινετικό πνεύμα μας βρίσκει η πλήρωση της κενής έως σήμερα θέσης του Δ/τη Ανθρωπίνων πόρων αφού έτσι ευελπιστούμε επιτέλους να εξαφανιστεί το φαινόμενο της αυθαιρεσίας από πλευράς Διευθυντών και μερικών Προϊσταμένων στο να εκφράζουν κατά το δοκούν τους εργασιακούς νόμους σχετικά με τα καθηκοντολόγια τις εργασιακές διατάξεις και τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων.

Συνάδελφοι το σωματείο σύντομα και αφού πρώτα θα έχει εκτιμήσει με βάση τις όποιες εξελίξεις προκύψουν από τις θέσεις και προθέσεις της διοίκησης της κλινικής επί των δίκαιων αιτημάτων μας θα ανακοινώσει ημερομηνία σύγκλησης για την ετήσια Γενική Συνέλευση προκειμένου να υπάρχει μία πληρέστερη ενημέρωσή και να παρθούν συλλογικές αποφάσεις επί της ημερησίας διάταξης όπως αυτή θα οριστεί.

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε πως σε λίγες ημέρες το ΔΣ του ΣΕΝΕΝ θα είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την σύναψη συμφωνίας με μεγάλο Ασφαλιστικό Όμιλο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας για την υγειονομική και νοσοκομειακή κάλυψη των μελών μας και των εξαρτημένων από αυτών μελών των οικογενειών τους.

                                                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΝΕΝ

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                         ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ