ΑΘΗΝΑ:17/11/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ : 1389

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Το καθηκοντολόγιο των τραυματιοφορέων που επιβάλει η Διοίκηση και η Νοσηλευτική Διεύθυνση του Νοσοκομείου, είτε μέσω ανάρτησής του στο ΙΝΤRANET είτε μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται κατά καιρούς, εμπεριέχει αρμοδιότητες και πράξεις που δεν εμπίπτουν στην ειδικότητα του τραυματιοφορέα. Με απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας το συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο είναι πέραν του νομίμου και προσιδιάζει σε αυτό του Βοηθού Νοσηλευτή. Χαρακτηριστικά στην απόφαση της Εργατικής Διαφοράς 617/2017, που διεξήχθη ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία προσέφυγε το ΣΕΝΕΝ μαζί με τέσσερις συναδέλφους Οδηγούς Ασθενοφόρων – Τραυματιοφορείς αναφέρονται τα ακόλουθα: «τόσο η ανάρτηση του καθηκοντολογίου στο ΙNTRANΕΤ, όσο και η όποια εκπαίδευση σχετική μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια δε σημαίνει την σιωπηρή αποδοχή του από την πλευρά των εργαζομένων αφού καμία σύμβαση δεν έχει προσκομιστεί ή έχει από κοινού συμφωνηθεί ή τροποποιηθεί όπου να αναφέρονται οι σχετικές εργασίες που προσιδιάζουν στον Βοηθό Νοσηλευτή».

Σύμφωνα με την ίδια πάντα απόφαση, σε ότι αφορά τα έντυπα καταλληλότητας των ασθενοφόρων, τα οποία συμπληρώνουν οι οδηγοί, η Διοίκηση και η Νοσηλευτική Διεύθυνση καλείται να επιτρέψει στου εργαζομένους να συμπληρώνουν τις σχετικές παρατηρήσεις, καθώς αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τον τεχνικό έλεγχο. Στο κείμενο της απόφασης κατά τρόπο ρητό εκφράζεται η άποψη της Επιθεωρήτριας Εργασίας ότι ο σκοπός της συμπλήρωσης των εντύπων πρέπει να γίνει σαφής στους εργαζόμενους, ώστε σε καμία περίπτωση να μην θεωρούν ότι υπέχουν ευθύνη τεχνικού ελέγχου για ζητήματα που δεν έχουν τη γνώση αλλά ούτε και τη δυνατότητα κατά την κοινή πείρα και λογική να υποστηρίξουν.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση και απόφαση καταρρίπτει εξολοκλήρου τους ισχυρισμούς της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης για την απομάκρυνση των τεσσάρων συναδέλφων μας από το τμήμα των ασθενοφόρων.

Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί την πρόκληση πιέσεως σε αυτούς τους εργαζομένους. Τονίζουμε όμως πως η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας που επιχειρείται από τον εργοδότη με βάση το διευθυντικό δικαίωμά του θα πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του δικαιώματος αυτού, δηλαδή, την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχείρησης. Αν ο μονομερής προσδιορισμός της παροχής εργασίας δεν αποβλέπει στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών αλλά άλλων επιδιώξεων του εργοδότη, τότε δεν υπάρχει χρήση αλλά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος.

Κάθε δε καταχρηστική συμπεριφορά μπορεί να ζημιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, την επαγγελματική υπόληψη και την ψυχική ηρεμία του ατόμου. Πρόκειται για συμπεριφορά που σε μερικές περιπτώσεις καταρρακώνει τον εργαζόμενο, ενώ δεδομένης της γενίκευσης του φαινομένου έχει πλέον αποκτήσει και όνομα. Είναι το λεγόμενο «mobbing», το οποίο εμείς δεν θα ανεχτούμε να καθιερωθεί στον εργασιακό μας χώρο.

Το ΣΕΝΕΝ αντιστέκεται και εναντιώνεται σε τέτοιες τακτικές, ενώ αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία να αναδείξει αυτό το φαινόμενο που επιτείνεται και εξελίσσεται σε περιόδους οικονομικής κρίσεως, όπου ο φόβος απώλειας της θέσης εργασίας αδρανοποιεί τα θύματα – εργαζόμενους και επιτρέπει σε εργοδότες ή σε διευθυντικά στελέχη κατάχρηση της εξουσίας και της θέσης τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΝΕΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                               ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ