ΑΘΗΝΑ : 31/01/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 1419

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έχουν παρέλθει τρία και πλέον έτη από τότε που η πλειοδότρια του από 24-9-2014 πλειστηριασμού εταιρεία, ανέλαβε τη λειτουργία του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν ως διάδοχος εργοδότης. Στο πλαίσιο αυτό η νέα εργοδότρια εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ, αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα να εφαρμόσει πλήρως τους όρους που αρχικώς προβλέφθηκαν σε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αντί αυτού με εντολή της Τράπεζας Πειραιώς και την καθοδήγηση απο τον ΣΕΚ με παράνομες μονομερείς ενέργειες καταργεί και τροποποιεί όρους των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων με σκοπό την μείωση του μισθολογικού κόστος.

Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μία φορά ότι και η διεκδίκηση των οφειλομένων αναδρομικών των εργαζομένων, των λοιπών οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν μέσω του πλειστηριασμού, παραμένει ενεργής.

Η Επιθεωρήση Εργασίας, στα πλαίσια διενέργειας εργατικής διαφοράς και μετά την ανάπτυξη των απόψεως κάθε πλευράς, με πλήρως τεκμηριωμένη τοποθέτηση και απαντώντας επί του συνόλου των αβασίμων ισχυρισμών του εργοδότη, εξέφρασε την άποψη ότι είναι νομικά εσφαλμένη η μονομερής απόφασή περί κατάργησης των ειδικών ωραρίων των Τεχνολόγων Ακτινολόγων, των Τεχνολόγων Εργαστηρίων, των Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, των Παρασκευαστών, αλλά και των νοσηλευτών όλων των κλειστών τμημάτων .

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκαν με εμπεριστατωμένη αιτιολογία αναγνωρίζουν, το αυτονόητο και ξεκάθαρο για εμάς από την πρώτη μέρα, ήτοι ότι στην περίπτωση του Ντυνάν έγινε μεταβίβαση επιχείρησης και ως εκ τούτου η Ημιθέα, υπεισήλθε σε όλες τις υποχρεώσεις που δημιούργησε το ΚΙΕΝ απέναντι στους εργαζόμενούς του.

Το Σωματείο μας συνεχίζει τη δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – μελών μας και προτίθεται να συνεχίσει με δυναμικές ενέργειες και κινητοποιήσεις προκειμένου να ικανοποιήσει και να υπερασπίσει τα εργασιακά δικαιώματα και αιτήματα μας.

Διεκδικούμε :

  • Τή άμεση καταβολή όλων των οφειλομένων

  • Τη διατήρηση της όρων και συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων.

  • Την εξάλειψη του απαράδεκτου φαινομένου των μισθολογικών διακρίσεων που υφίστανται οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι σε σχέση με τους παλαιούς και εξίσωση των αποδοχών τους με αυτές των τελευταίων.

  • Τη διασφάλιση για όλους της πλήρους απασχόλησης και τη μη εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας.

  • Τη διασφάλιση όλων των υφιστάμενων τμημάτων απασχόλησης, τη λειτουργία ορισμένων από τα οποία η εταιρεία προτίθεται να παραχωρήσει σε τρίτους.

  • Την άμεση άρση της μονομερώς και παράνομης επιβαλλόμενης από τη εταιρεία κατάργησης των μειωμένων ωραρίων.

  • Τη διασφάλιση όλων των υφιστάμενων σχέσεων εργασίας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς όπως απορρέουν από το «Μνημόνιο Συνεργασίας».                                                                         ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΝΕΝ