ΑΘΗΝΑ : 12/02/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 1422

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει της συναντήσεως εκπροσώπων του Διοικητικού μας Συμβουλίου με τον νόμιμο εκπρόσωπο της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, θυγατρική της οποίας έχει αναλάβει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν από τον Νοέμβριο του 2014 κατόπιν μεταβίβασης του συνόλου του νοσοκομείου, το Σωματείο μας για ακόμα μία φορά επαναλαμβάνει ότι η διεκδίκηση των οφειλομένων αναδρομικών των εργαζομένων, αλλά και των λοιπών οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν μέσω του πλειστηριασμού, παραμένει όχι μόνο ενεργής, αλλά και εξοπλισμένη με εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις. Στόχος των εργαζομένων είναι η συνολική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ενώ η Τράπεζα υποχρεούται να διευκολύνει μία άμεση, συμβιβαστική και εξωδικαστική επίλυση.

Με την ευκαιρία μάλιστα της συναντήσεώς μας αυτής, θέτουμε υπόψη της Τράπεζας Πειραιώς και το ζήτημα της επαναφοράς των μειωμένων ωραρίων που μονομερώς καταργήθηκαν από την ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ, ζήτημα για το οποίο έχουμε ήδη προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία και μας δικαίωσε, ενώ αναμένεται και η κατάθεση σχετικών αγωγών. Η τράπεζα Πειραιώς οφείλει να παρέμβει στο εν λόγω θέμα, προκειμένου να εξευρεθεί λύση, πριν οι εργαζόμενοι κινηθούν δικαστικά. Αμφότερα τα ανωτέρω ζητήματα υπάγονται στο ίδιο πλαίσιο διεκδίκησης του Σωματείου μας, συνδεόμενα άρρηκτα με το γεγονός ότι η ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ αποτέλεσε διάδοχη κατάσταση του ΚΙΕΝ, υπεισερχόμενη σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αρχικού μας εργοδότη και μη δυνάμενη να προβαίνει μονομερώς σε μεταβολή των όρων και των συνθηκών εργασίας που επί μακρόν χρόνο ίσχυσαν στις εργασιακές μας σχέσεις.

Τέλος στην συνάντησή μας θέτουμε υπόψη της Τράπεζας Πειραιώς και το ζήτημα της ηθικής/ψυχολογικής παρενόχλησης που βιώνουν ορισμένοι από τους συναδέλφους μας, η οποία εκδηλώνεται μέσω επιθετικής συμπεριφοράς από τους προϊσταμένους, μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας τους και ενέργειες στρατηγικά συνδεόμενες μεταξύ τους. Φαινόμενα «mobbing» από στελέχη της ΗΜΙΘΕΑΣ ΑΕ εμφανίζονται στον εργασιακό μας χώρο, με στόχο την περιθωριοποίηση εργαζομένων και την προσβολή της προσωπικότητας τους. Σημειώνουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι το προσωπικό του ΝΤΥΝΑΝ που με αυταπάρνηση και χωρίς αμοιβή το κράτησε ζωντανό όταν όλοι το είχαν εγκαταλείψει. Στα φαινόμενα αυτά οφείλει να ενσκήψει η Τράπεζα Πειραιώς, να τα διερευνήσει και να απομονώσει τα στελέχη που επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν τέτοιου είδους τακτικές διοίκησης.

Με την παραπάνω θεματολογία και αποβλέποντας σε εποικοδομητική συνεργασία με την Τράπεζα προσερχόμαστε στην καθορισθείσα συνάντηση, την οποία με αγωνία παρακολουθεί το σύνολό των εργαζομένων στο ΝΤΥΝΑΝ.

                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛO

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ