ΑΘΗΝΑ:15/03/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ:1429

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ άρχισε να στρώνει το κόκκινο χαλί για την άφιξη του νέου επενδυτή, ενώ το χαλί αυτό επιδιώκουν κάποιοι να το πατήσουν και ως στελέχη της νέας κατάστασης, αποβλέποντας στη διατήρηση της θέσης τους και του υψηλότατου μισθού τους. Έτσι ετοιμάζουν πυρετωδώς τα διαπιστευτήρια τους προς επίδοση τους στον νέο «αφέντη».

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσονται εσπευσμένες κινήσεις της εργοδοσίας, όπως η πρόταση προς το Σωματείο για υπογραφή του αντεργατικού Κανονισμού Λειτουργίας η «πρόχειρη» εφαρμογή της παράτυπης αξιολόγησης του προσωπικού που θα «εμπλουτίσει» τους εργασιακούς φακέλους αλλά και το εσπευσμένο ξαφνικό, ενδιαφέρον τους για συμφωνία ορισμού Προσωπικού Ασφάλειας σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Μία πρόταση «δώρο» στον νέο κλινικάρχη αφού επιχειρήθηκε να επιβληθεί ως Προσωπικό Ασφαλείας το 95% των εργαζομένων ανά βάρδια και τμήμα!!! Στον φάκελο των διαπιστευτηρίων τους συμπεριλαμβάνουν επίσης την μη εφαρμογή των νόμιμων ειδικών ωραρίων των εργαζομένων των κλειστών τμημάτων η κατάργηση των οποίων κρίθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας ως απαγορευμένη μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας και φυσικά την μη καταβολή των οφειλομένων οικονομικών αξιώσεων μας παρά τις όποιες έως τώρα νομικές και ηθικές δεσμεύσεις από πλευράς τους για την άμεση καταβολή τους .

Όλα τα ανωτέρω ζητήματα καθώς και το φαινόμενο διαχωρισμού και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ παλαιών και νέων εργαζομένων που εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο αποδεικνύουν τους χειρισμούς της εταιρείας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους. Κυρίως όμως αναδεικνύεται το νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων για το Ερρίκος Ντυνάν που μεθοδεύεται κατ εντολή και επιβολή του ΣΕΚ με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα ,βούληση και γνώμη . Αυτό το μοντέλο εργασιακών σχέσεων είναι που επιβάλουν οι εργοδότες σε αντικατάσταση των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το ΣΕΝΕΝ ενάντια σε αυτό το κλίμα προτάσει το Πλαίσιο Αιτημάτων του και συνεχίζει τις δυναμικές κινητοποιήσεις που θα βάλουν φραγμό στις ορέξεις των εργοδοτών- κλινικαρχών.

                                             ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΝΕΝ