ΑΘΗΝΑ:21/03/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ:1431

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από αίτημα του Σωματείου συγκλήθηκε από τον Γεν.Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύσκεψη την Τρίτη 20/03/2018 προκειμένου να κληθεί η εργοδότρια εταιρεία να καταθέσει επισήμως την πρόταση της αναφορικά στην καταβολή των οικονομικών αξιώσεων μας που δεν ικανοποιήθηκαν μέσω του πλειστηριασμού (αναδρομικά-μισθοί ). Υπενθυμίζουμε πως η μοναδική προφορική πρόταση από πλευράς εταιρείας ήταν η καταβολή του 70% από το σύνολο των οφειλομένων ,καταβλητέο σε δύο δόσεις με καταληκτική ημερομηνία μέσα Μαρτίου χωρίς όμως ποτέ να μας έχει επιδοθεί η απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η εργοδότρια εταιρεία επικαλέστηκε πώς για λόγους ρευστότητας της θα καταβάλει το παραπάνω συμφωνηθέν με κάθε εργαζόμενο ποσό εντός δέκα ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για ένα σύνολο 100 -200 εργαζόμενους κάθε φορά και ανά δεκαήμερο ενώ αποδέχτηκε πως θα αναλάβει το σύνολο των επιβαρύνσεων λόγω εργοδοτικών εισφορών και φόρων .

Μετά από αίτημα του Σωματείου η εταιρεία δεσμεύτηκε να ενημερώσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και το Υπουργείο έως την Παρασκευή 23/3/2018 την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης όλων των εργαζομένων.

Ενημερώνουμε πως το ΣΕΝΕΝ αφού μελετήσει και ενημερωθεί σχετικά με την ολοκληρωμένη και τελική πρόταση που θα καταθέσει η εταιρεία θα συνεδριάσει εκτάκτως προκειμένου να τοποθετηθεί εμπεριστατώμενα επ’ αυτής.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΝΕΝ