ΑΘΗΝΑ:19/04/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ:1436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε αύριο συζητείται εκ νέου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τα θέματα :

α) εξόφληση αναδρομικών και δεδουλευμένων αποδοχών

β) τα ειδικά ωράρια.

Είναι πλέον εμφανές ότι εδώ και τόσους μήνες ο εργοδότης «παίζει καθυστέρηση», ενώ όταν η υπόθεση πάει να κλείσει, επικαλείται διαδικαστικά προσκόμματα και απροσδιόριστες διαφωνίες.

Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη σύσκεψη ενώπιον του Γενικού Γραμματέα ο Προσωπάρχης και η νομική σύμβουλος του Νοσοκομείου με στόμφο διατύπωναν ότι το ΔΣ της Ημιθέας έχει αποφασίσει να κλείσει το θέμα καταβάλλοντας το 70% της καθαρής αξίωσης των εργαζομένων, ενώ το ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ήταν έτοιμο και συμφωνημένο …….. Έμεναν, όπως μας ενημέρωναν, μόνο διαδικαστικοί υπολογισμοί .Συμφωνήθηκε ότι θα έκαναν αναγωγή των καθαρών ποσών σε μικτά.

Αντί όμως της αναγωγής αυτής, λίγες ημέρες μετά μας απέστειλαν νέο και εντελώς διαφοροποιημένο συμφωνητικό.

Επί του νέου συμφωνητικού η νομική μας σύμβουλος έκανε και πάλι παρατηρήσεις ……..

Η Ημιθέα δεν έστειλε καμία απάντηση.

Με μέιλ ζητήσαμε από τη Διοίκηση να καταγράψει τα σημεία, στα οποία διαφωνεί επί των παρατηρήσεών μας, προκειμένου να εξευρεθεί κοινός τόπος …..

Η Ημιθέα καμία απάντηση .

Αντ’αυτού η εργοδότρια εταιρία προτίμησε να εκφραστεί δια μέσου του Πρόεδρου με επιστολή προς τούς εργαζόμενους όπου μεταξύ άλλων ενημέρωνε πως θα προσφύγει στο Υπουργείο Εργασίας με σκοπό την οριστική επίλυση του θέματος των αναδρομικών.

Η Ημιθέα, όμως, ακολουθώντας την τακτική της αυτοαναίρεσης, δεν περίμενε ούτε τη σύγκληση που η ίδια αιτήθηκε.

Παρακάμπτοντας το Σωματείο και την μέχρι σήμερα διαβούλευση, στελέχη της Διοίκησης παρακινούσαν εργαζόμενους να υπογράψουν έγγραφο σχετικό με τον επικείμενο συμβιβασμό, χωρίς ωστόσο να τους χορηγεί αντίγραφο. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν λίγοι εργαζόμενοι, ωστόσο οι προθέσεις της Διοίκησης κατέστησαν σαφείς.

Σημειωτέον ότι το έγγραφο αυτό η εταιρεία όχι μόνο δεν το έδωσε, ως όφειλε, στο Σωματείο, αλλά από την όλη διαδικασία απέκλεισε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα έγγραφα αυτά οφείλει, έστω και εκ των υστέρων, να μας τα γνωστοποιήσει .

Την καλούμε αύριο να τα προσκομίσει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα μαζί με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αναδρομικά.

Αλλιώς θα είναι σαφές ότι η εταιρεία θέλει παραίτηση των εργαζομένων επί κειμένων που οι ίδιοι δεν θα έχουν δικαίωμα παρατηρήσεων και αλλαγών.

Γιατί άραγε ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Το Σωματείο ακολουθεί διαδικασίες θεσμικές προς διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό κάναμε εξ αρχής και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έτσι αντισταθήκαμε μέχρι σήμερα και έτσι δεν καταστήκαμε έρμαια όσων, όλα αυτά τα χρόνια, πέρασαν από το Νοσοκομείο.

Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά η Διοίκηση θα προσέλθει ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, από αρμόδιους να λάβουν αποφάσεις και όχι από πρόσωπα μη φέροντα καμία αποφασιστική αρμοδιότητα. Αύριο η παρουσία του Πρόεδρο, κ. Τσιαπάρα, του Γενικού Διευθυντή, κ. Χαραμή, του Οικονομικού Διευθυντή κ. Κολιάτσα και του επικεφαλή της νομικής υπηρεσίας καθίσταται επιβεβλημένη, προκειμένου να παρθούν οριστικές αποφάσεις.

Η παρουσία τυχόν προστηθέντων της εταιρείας, οι οποίοι θα παρασταθούνε για να μας πούνε ότι δεν μπορούν να δεσμευτούν, απλώς θα συνιστά άλλη μία προσπάθεια καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ