ΑΘΗΝΑ:06/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ:1471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε η φάση των δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής

διαδικασίας από την Τράπεζα Πειραιώς για την πώληση της θυγατρικής εταιρείας της “ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.”, η οποία κατέχει και λειτουργεί το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, μετά την κατακύρωση επ’ ονόματι της μέσω ενός συμφωνηθέντος πλειστηριασμού.

Το ΣΕΝΕΝ έχει τοποθετηθεί με ξεκάθαρη θέση ενόψει της περαιτέρω μεταβίβασης του Νοσοκομείου για την επανένταξη του στο πλαίσιο της δημοσιάς περίθαλψης με την επαναφορά του κοινωφελούς χαρακτήρα του .

Διαμηνύουμε πως αυτό που αξιώνουμε σε κάθε τυχόν και με οποιοδήποτε τρόπο τελεσθείσα μεταβίβαση είναι να εφαρμοστεί το Κοινοτικό και Εθνικό πλαίσιο που προβλέπει αυτοδίκαιη μεταβίβαση των εργασιακών μας σχέσεων με τους ισχύοντες όρους αμοιβής και θέσεων εργασίας και να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος.

Το Σωματείο δεν θα επιτρέψει για άλλη μία φορά να κυριαρχήσουν μικρά ή μεγάλα συμφέροντα εις βάρος του Νοσοκομείου, που μπορεί και έχει τις δυνατότητες μαζί με το προσωπικό του να προσφέρει υψηλές υπηρεσίες υγείας, τις οποίες η Χώρα και η Ελληνική Κοινωνία έχει ανάγκη.

Για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας συμμετέχουμε στην 3ωρη στάση εργασίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) για τους εργαζομένους του Ντυνάν την Παρασκευή 09/11/2018 και ώρα 11:00 έως 14:00 .

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΝΕΝ