ΑΘΗΝΑ: 14/12/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1484

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ – Σ.Ε.Ν.Ε.Ν» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 107 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ» και έδρα την Αθήνα, Λ. Μεσογείων 107, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ: ΓΣΕΕ

ΟΣΝΙΕ

ΕΚΑ

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018

Το Σωματείο μας παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την περαιτέρω μεταβίβαση του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν μέσω του πρόσφατου διαγωνισμού της Τράπεζας Πειραιώς. Έχοντας δε έννομο συμφέρον αιτήθηκε επισήμως συνάντηση, μέχρι την Πέμπτη 6-12-2018, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστο Μεγάλου, προκειμένου να ενημερωθεί επισήμως επί των εξελίξεων. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Η πληροφόρησή μας περιορίζεται σε ό,τι διοχετεύεται –μεθοδευμένα ή μη- προς τα ΜΜΕ, αλλά και από σκόρπια πληροφόρηση της Διοίκησης αποκλειστικά προς τα στελέχη της. Σε αυτό το πλαίσιο πληροφορηθήκαμε ότι στις 13-12-2018 η διοίκηση κάλεσε όλους τους διευθυντές και προϊσταμένους να τους μιλήσει για το μέλλον του Νοσοκομείου. Στη συνάντηση αυτή, όπως ενημερωθήκαμε, ο Πρόεδρος, κ. Τσιαπάρας, ισχυρίστηκε ότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη ικανοποιητικές και ότι το Νοσοκομείο παραμένει στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ προέβη και σε κρίση περί του τρόπου διοίκησης του Νοσοκομείου.

Το Σωματείο και τα μέλη αυτού εκφράζουμε για πολλοστή φορά την ανησυχία μας, δεδομένου ότι η τύχη μας είναι άμεσα εξαρτημένη από την έκβαση αυτής της μεταβίβασης, ενώ διαμαρτυρόμεθα για την αδιαφορία που η εργοδότρια επιδεικνύει προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων, παραγκωνίζοντας για μία ακόμα φορά τον κοινωνικό της εταίρο. Εκ του περισσού δε επισημαίνουμε ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν το πρώτο που εγκαίρως και εγκύρως θα ενημερωνόταν για τις εξελίξεις. Αυτό δεν είναι συνδικαλιστική μας απαίτηση, αλλά νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη.

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω το Σωματείο μας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αποφάσισε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων, κηρύσσοντας 5ωρη στάση εργασίας την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη από ώρα 07:00 έως 12:00, με αιτήματα:

  1. Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη διατήρηση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο τελικώς υιοθετηθεί για το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.
  2. Την ανάληψη δεσμεύσεων για τα ανωτέρω από την πλευρά της Τράπεζας, η οποία και αποφασίζει τις εξελίξεις στον εργασιακό μας χώρο.
  3. Την πιστή εφαρμογή από την εργοδότρια εταιρεία του ΠΔ 240/2006 περί ενημέρωσης και διαβούλευσης.
  4. Την άμεση επανένταξη του Ερρίκος Ντυνάν στο πλαίσιο της Δημόσιας Περίθαλψης.

Κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι – μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσής μας θα απέχουν από τα καθήκοντά τους, διεκδικώντας την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, ενώ το Σωματείο μας κατά τη διάρκεια της ως άνω στάσεως θα προσφέρει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την πρόληψη καταστροφών, καθώς και για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ – Σ.Ε.Ν.Ε.Ν» και όλοι οι εργαζόμενοι -μέλη αυτού δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε 5ωρη στάση εργασίας την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη από ώρα 7:00 έως 12:00.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την παρούσα στην επιδοτήρια έκθεσή του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                 ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                               ΥΦΑΝΤΗΣΓΙΩΡΓΟΣ