ΑΘΗΝΑ 06/11/2018

ΑΡ ΠΡ.1469

ΑΝΟΙΚΤΗ       ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις εξελίξεις τόσο για την διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας αναφορικά με την μεταβίβαση του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, όσο και για την περαιτέρω μεταβίβαση του μέσα από τον πρόσφατο Διαγωνισμό ,αναμένοντας την τελική απόφαση της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Με ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό παρακολουθούμε και τις διαρκείς αναφορές που γίνονται στους εργαζομένους. 

Επειδή στους εργαζομένους ανέκαθεν προσέτρεχαν διάφοροι αυτόκλητοι «σωτήρες» του Ερρίκος Ντυνάν, προκειμένου να δικαιολογηθούν άλλοτε ενέργειες και άλλοτε παραλείψεις τους, που εν τέλει το έβλαψαν πολλαπλώς και επειδή πολλοί συνεχίζουν ακόμη να ομιλούν για λογαριασμό μας ,ως το μοναδικό θεσμικό όργανο όλων των εργαζομένων, και όλως ενδεικτικώς διευκρινίζουμε:

Από τον υπό κρίση πλειστηριασμό οι εργαζόμενοι έλαβαν μέρος μόνο των αξιώσεών τους, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οι οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές που ανάγονταν σε χρόνο πριν τη διετία Σημειώνουμε ότι στο σύνολο των εργαζομένων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) οφείλονταν αναδρομικές αποδοχές χρονικής περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως και το Απρίλιο του 2012, καθώς το Ερρίκος Ντυνάν, αδιαφορώντας πλήρως για της εφαρμογή του Νόμου, επί μία πενταετία δεν εφάρμοζε τις εκδοθείσες Διαιτητικές Αποφάσεις του ΟΜΕΔ. Το τότε Υπουργείο Εργασίας, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας και παρότι η άρνηση εφαρμογής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπήρξε συνομολογημένη, δεν έλαβε κανένα μέτρο και δεν επέβαλε καμία διοικητική ή άλλη κύρωση.Τελικώς οι εργαζόμενοι ικανοποιήθηκαν μερικώς μέσω του πλειστηριασμού, λαμβάνοντας όχι μόνο μέρος της οφειλόμενης περιόδου, αλλά και μειωμένες αποδοχές, επιβαρυμένες και με πρόσθετες παρακρατήσεις. Παρότι δηλαδή οι εργαζόμενοι αναγγέλθηκαν στο πλειστηριασμό βάσει βεβαιώσεων που τους εγχείρισε το ΚΙΕΝ και στις οποίες αναγράφονταν οι καθαρές και ήδη φορολογημένες αποδοχές, τελικώς από αυτές τις καθαρές αποδοχές παρακρατήθηκε από τον Υπάλληλο του Πλειστηριασμού άλλο ένα 20% ως Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

-Παρότι δια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι σαφές ότι πρόκειται για μεταβίβαση επιχείρησης, η διάδοχος εργοδότρια εταιρεία «Ημιθέα ΑΕ» αρνείται την εφαρμογή του ΠΔ 178/2002. Προσφάτως ωστόσο εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζομένους και κρίνουν αυτό που εξ αρχής το Σωματείο μας ανέφερε ότι δηλαδή ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα μεταβιβαστεί το Νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι θα περιέλθουν αυτοδικαίως στον διάδοχο εργοδότη.

Αναφορικά με τον πλειστηριασμό του Ερρίκος Ντυνάν σημειώνουμε ότι ουδέποτε οι εργαζόμενοι ερωτήθησαν ή ενημερώθηκαν για τις αποφάσεις που κατά καιρούς ελήφθησαν στο Νοσοκομείο, πολύ δε περισσότερο για τη διεξαγωγή του εν λόγω πλειστηριασμού. Την όποια ενημέρωση την έλαβαν εκ των υστέρων. Όπως από έγγραφα προκύπτει η όλη διαδικασία του πλειστηριασμού ήταν απόλυτα συναινετική από την πλευρά του ΚΙΕΝ. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε όταν η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε εκτελεστό τίτλο. Καμία ενέργεια δεν έλαβε χώρα όταν επισπεύθηκε η εκτέλεση. Καμία αντιδικία δεν υπήρξε στο Δικαστήριο όταν η Τράπεζα Πειραιώς ζήτησε άδεια για να εκπλειστηριάσει το Νοσοκομείο ως οικονομική οντότητα και φυσικά κανένα ένδικο μέσο δεν ασκήθηκε από το ΚΙΕΝ που να εμπόδιζε αυτή την κατ’ ευφημισμό μόνο αποκαλούμενη αναγκαστική εκτέλεση. Τα πάντα ήταν συμφωνημένα μέσω του Memorandum of Understanding και τελικώς το Νοσοκομείο μέσω του πλειστηριασμού κατακυρώθηκε επ’ ονόματι της ΗΜΙΘΕΑΣ ΑΕ η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς που λίγες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό είχε ακριβώς για αυτό το σκοπό τροποποιήσει το καταστατικό της, με το πραγματικό τελικό τίμημα για την αγορά του πολυτελές Νοσοκομείου να είναι 55εκ ευρ ,αφού από τα 115 εκ ευρω που το Νοσοκομείο πλειστηριάστηκε τα 60 εκ προορίζονταν για την Τράπεζα Πειραιώς ως επισπεύδουσα στον πλειστηριασμό.

Διευκρινίζουμε ότι πάγια και διαχρονική θέση του Σωματείου μας αποτέλεσε η διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του Νοσοκομείου και η λειτουργία του υπό την εποπτεία του Υπ. Υγείας. Την θέση αυτή δημοσιοποιήσαμε μέσα από ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ανοιχτές επιστολές και κινητοποιήσεις, ενώ εντόνως αντιδράσαμε στην προσπάθεια μετάβασης του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.

Δεδομένου δε ότι η τύχη των εργαζομένων είναι άμεσα εξαρτημένη από την έκβαση της περαιτέρω μεταβίβασης μέσα από τον επικείμενο διαγωνισμό, προς όλες τις κατευθύνσεις διαμηνύουμε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έτοιμοι να αναδείξουμε κάθε ενέργεια που αντιτάσσεται στη διαφάνεια, μη επιτρέποντας για άλλη μία φορά να κυριαρχήσουν μικρά ή μεγάλα συμφέροντα εις βάρος του Νοσοκομείου και των εργαζομένων που μπορεί να προσφέρει υψηλές υπηρεσίες υγείας, τις οποίες η Χώρα μας έχει ανάγκη.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΝΕΝ