Αθήνα:18/04/2019

Αρ. Πρωτ.:1527

Δελτίο Τύπου

Ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/04/2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Ιδρύματος Α. Ωνάσης και της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την πώληση του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.

Το Ίδρυμα προσήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία ενώ ικανοποιεί την αρχική οικονομική απαίτηση της Τράπεζας Πειραιώς (110.000.000€) καθώς και το πλάνο εγγυήσεων, η Τράπεζα κωλυσιεργεί στην ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας , εγείροντας εύλογα ερωτηματικά ειδικά όταν το Νοσοκομείο συνεχίζει να παράγει χρέος .

Την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος της Ημιθέας Α.Ε ανακοίνωσε στο Δ.Σ του Συλλόγου Ελληνικών Κλινικών την επικείμενη πώληση του Νοσοκομείου στο Ωνάσειο.

Ποιος παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της συμφωνίας;

Ποιος ή ποιοι εξυπηρετούνται από αυτήν την καθυστέρηση;

Καλούμε την Τράπεζα Πειραιώς να επισπεύσει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την αυτοδίκαιη μεταβίβαση του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν στο Ϊδρυμα Ωνάση, που αποτελεί το μοναδικό και αξιόπιστο πλειοδότη του διαγωνισμού.