ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ NΤΥΝΑΝ

Λ. Μεσογείων 107 – Αμπελόκηποι – 115 26 – τηλ.: 210-6979179 – φαξ: 210-6979179

e-mail: senendunant@gmail.com –  site: www.senen.gr