ΑΘΗΝΑ:11/02/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ : 1509

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Ενόψει των ταχύρυθμων φροντιστηρίων επιμόρφωσης των τραυματιοφορέων ενημερώνουμε ότι :

Το καθηκοντολόγιο των τραυματιοφορέων που επιβάλει η Διοίκηση και η Νοσηλευτική Διεύθυνση του Νοσοκομείου, είτε μέσω ανάρτησης του στο ΙΝΤRANET είτε μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται κατά καιρούς, εμπεριέχει αρμοδιότητες και πράξεις που δεν εμπίπτουν στην ειδικότητα του τραυματιοφορέα.

Με απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας το συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο είναι πέραν του νομίμου και προσιδιάζει σε αυτό του Βοηθού Νοσηλευτή.

Χαρακτηριστικά στην απόφαση της Εργατικής Διαφοράς 617/2017, που διεξήχθη ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία προσέφυγε το ΣΕΝΕΝ μαζί με τέσσερις συναδέλφους Οδηγούς Ασθενοφόρων – Τραυματιοφορείς αναφέρονται τα ακόλουθα: «τόσο η ανάρτηση του καθηκοντολογίου στο ΙNTRANΕΤ, όσο και η όποια εκπαίδευση σχετική μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια δε σημαίνει την σιωπηρή αποδοχή του από την πλευρά των εργαζομένων αφού καμία σύμβαση δεν έχει προσκομιστεί ή έχει από κοινού συμφωνηθεί ή τροποποιηθεί όπου να αναφέρονται οι σχετικές εργασίες που προσιδιάζουν στον Βοηθό Νοσηλευτή».

Σε κάθε περίπτωση και με γνώμονα τα παραπάνω το ΣΕΝΕΝ είναι υπέρ της επιμόρφωσης και της συμμετοχής των εργαζομένων σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες .

Για το ΔΣ του ΣΕΝΕΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο