ΑΘΗΝΑ:10/07/2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1549 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι μετά την αναβληθείσα συνάντηση χθες, 9 Ιουλίου 2019, μετά από αίτημα του Σωματείου μας, έλαβε χώρα συνάντηση με την Διοίκηση, προκειμένου να λάβουμε γνώση της θέσης που κρατάει η εταιρεία απέναντι στο ζήτημα της αξιολόγησης μετά τις παρατηρήσεις που εγγράφως και εμπεριστατωμένα καταθέσαμε επί του συστήματος αξιολόγησης που μας γνωστοποιήθηκε. Επί του ζητήματος αυτού η...