ΑΘΗΝΑ:09/04/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1526

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΗΜΙΘΕΑΣ
Δ/ντη Ανθρωπίνων Πόρων κ. Ε.Καραβά.
Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ο. Δαληγγάρου .
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εργαζόμενοι E.N.H.C .

Με την παρούσα επιστολή μας για άλλη μια φορά σας δηλώνουμε ότι η προσπάθεια που συνειδητά γίνεται από την Νοσηλευτική Διεύθυνση με σκοπό να αντικατασταθούν τα πτυχία και οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος συγκεκριμένων ειδικοτήτων δια ταχύρρυθμων σεμιναρίων, μας βρίσκει παντελώς αντίθετους ,
Τους οποίους ζητάτε να κάνουν νοσηλευτικές πράξεις, επειδή τάχα παρακολούθησαν ταχύρυθμη σεμιναριακού τύπου επιμόρφωση.
Σε όσους αναλαμβάνουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία απαντάμε ότι η προκύψασα ευθύνη από τυχόν ζημία που θα επέλθει θα βαρύνει προσωπικά και αποκλειστικά τους ίδιους, ενώ θα απευθυνθούμε και στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς προς έλεγχο της νομιμότητας των ενεργειών αυτών.
Κατά τα λοιπά για πολλοστή φορά σχολιάζουμε την άνιση μεταχείριση που άκομψα επιδεικνύεται προς συγκεκριμένους εργαζόμενους , δια της εξαιρέσεώς τους από διαδικασίες στις οποίες καλούνται όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι της αυτής ειδικότητας, επειδή απλώς είχαν και έχουν το σθένος να καταδείξουν τον ανεπαρκή τρόπο λειτουργίας του τμήματός τους.

Το Δ.Σ. του ΣΕΝΕΝ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο