ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣHΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ –
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Της επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ – Σ.Ε.Ν.Ε.Ν» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 107 και εκπροσωπείται νόμιμα,

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ» και έδρα την Αθήνα, Λ. Μεσογείων 107, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.:1538

Δια της παρούσας αιτούμεθα τη διενέργεια εργατικής διαφοράς, δεδομένου ότι η εργοδότρια εταιρεία μας, εδώ και αρκετό καιρό αντιμετωπίζει το προσωπικό κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ευνοώντας και διευκολύνοντας κάποιους εργαζομένους έναντι άλλων. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει διάφορες εκφάνσεις, παρατηρούμενο στα επιμορφωτικά σεμινάρια, όπου κατ’ αυθαίρετη κρίση επιλέγονται συγκεκριμένα άτομα και αποκλείονται άλλα, στα προγράμματα εργασίας, στις χορηγούμενες άδειες κλπ. Συνδέεται δε με ένα γενικότερο αρνητικό κλίμα που μας έχει καταγγελθεί από πολλά μέλη μας, τα οποία για διαφόρους λόγους υφίστανται mobbing, φαινόμενο για το οποίο παραπονούνται ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι.
Δεδομένου ότι τέτοιες καταχρηστικές συμπεριφορές απορυθμίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, διαταράσσουν την εργασιακή ειρήνη και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων, αιτούμεθα τη διενέργεια εργατικής διαφοράς, προς επίλυση του θέματος και αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης και της καλής συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύει ο εργοδότης και τα στελέχη του προς το προσωπικό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο