ΑΘΗΝΑ:24/06/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1545

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι επί της «διαδικασίας αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού» που μας ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει το Νοσοκομείο, το Σωματείο μας έχει κάνει αναλυτικές παρατηρήσεις εντοπίζοντας παραλείψεις και εσφαλμένες προσεγγίσεις.

Παρότι δεν υπήρξαμε ποτέ αντίθετοι σε μία αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, εξ αρχής δηλώνουμε ότι εναντιωνόμαστε σε διαδικασία, η οποία δεν θα διέπεται από μια σειρά συνεκτικών προδιαγραφών, προϋποθέσεων και εργαλείων αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη στοχοθεσία, τα μετρήσιμα αποτελέσματα, την εγκυρότητα, την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα, καθώς και την αμφίδρομη και διαλεκτική σχέση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου.

Σε αυτό το πλαίσιο και ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και του προσωπικού της, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε όχημα ή πρόσχημα για καταχρηστικές αποφάσεις μείωσης προσωπικού, περικοπών σε αμοιβές και περιστολών σε κεκτημένα θεσμικά δικαιώματα, προβήκαμε σε παρατηρήσεις ζητώντας από τη διοίκηση την αναστολή της υφιστάμενης διαδικασίας αξιολόγησης με σκοπό το συντομότερο δυνατόν να προκύψει, δια των επισημάνσεών μας, ένα σύστημα, ενταγμένο στο πλαίσιο που το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας προβλέπει, με συγκεκριμένους σκοπούς, μετρήσιμους στόχους, και με κοινά αποδεκτά και εποικοδομητικά στάδια-φάσεις, διαδικασίες, μεθοδολογία, εργαλεία και κριτήρια για το σύνολο των εργαζομένων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο