ΑΘΗΝΑ:10/07/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1549

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την αναβληθείσα συνάντηση χθες, 9 Ιουλίου 2019, μετά από αίτημα του Σωματείου μας, έλαβε χώρα συνάντηση με την Διοίκηση, προκειμένου να λάβουμε γνώση της θέσης που κρατάει η εταιρεία απέναντι στο ζήτημα της αξιολόγησης μετά τις παρατηρήσεις που εγγράφως και εμπεριστατωμένα καταθέσαμε επί του συστήματος αξιολόγησης που μας γνωστοποιήθηκε. Επί του ζητήματος αυτού η Διοίκηση υπήρξε αμετακίνητη, παρότι και προφορικώς αναπτύξαμε τόσο τις αστοχίες του εφαρμοζόμενου συστήματος αξιολόγησης όσο και την αντίθεσή του με συγκεκριμένες προβλέψεις του Κανονισμού, που μόλις πριν από λίγους μήνες υπεγράφη μεταξύ μας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τους συναδέλφους να υπογράψουν την αξιολόγησή τους «με πάσα επιφύλαξη, δεδομένου ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα αξιολόγησης δεν αποτελεί προϊόν κοινή συμφωνίας μεταξύ εργοδότριας εταιρείας και ΣΕΝΕΝ και δεδομένου ότι αντίκειται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας.»

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι στην ως άνω συνάντηση το Σωματείο εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για το πρόσφατο υπηρεσιακό σημείωμα που μας απεστάλη και δια του οποίου ενημερωθήκαμε ότι, εξαιτίας της επιθεώρησης για την διαπίστευση του νοσοκομείου κατά JCI, που ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί το διάστημα από 23-9-2019 έως και 27-9-2019, ανακαλούνται όλες οι άδειες για την περίοδο από 2 έως και 27 Σεπτεμβρίου. Επί του ζητήματος αυτού, και αφού εξηγήσαμε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων έχει ήδη κανονίσει την καλοκαιρινή του άδεια και γύρω από αυτήν ολόκληρο τον οικογενειακό και προσωπικό του προγραμματισμό, η εταιρεία μας διαβεβαίωσε ότι, θα μεριμνήσει προκειμένου να μη διαταραχθεί ο προσωπικός και οικογενειακό σχεδιασμός των εργαζομένων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο