ΑΘΗΝΑ: 14/07/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1550

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με έκπληξη διάβασε το e-mail του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, δια του οποίου «αναλύει» το άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού, σχετικά με το ποιός διενεργεί την αξιολόγηση και στο οποίο εγκαλεί το Σωματείο μας περί αναληθούς παρουσίασης των όσων συζητήθηκαν μεταξύ μας κατά την συνάντηση που έλαβε χώρα την 9-7-2019.
Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας που ο κ. Καραβάς επιχειρεί είναι ηθελημένη, επομένως αρχικά αναρωτηθήκαμε αν ήταν πράγματι παρών στην συνάντηση και εν συνεχεία μήπως ο ίδιος κάτι θέλει να αποκρύψει. Σε κάθε περίπτωση και προς άρση κάθε αμφισβήτησης, ξαναθυμίζουμε κάποια από τα αιτήματά μας σχετικά με την αξιολόγηση:
Α) Να χορηγείται έντυπο ένστασης για τον αξιολογούμενο.
Β) Να προστατεύεται το τεκμήριο της αντικειμενικότητας.
Γ) Να υφίσταται δυνατότητα αξιολόγησης του αξιολογητή από τον αξιολογούμενο.
Δ) Να εφαρμοστεί η διά του Κανονισμού συμφωνηθείσα υποχρέωση της εταιρίας να κοινοποιεί εγγράφως και επί αποδείξει τα φύλλα αξιολόγησης στο εργαζόμενο .
Ε) Να τίθενται με σαφήνεια οι στόχοι που θα πρέπει ο εργαζόμενος να επιτύχει.
Αυτά ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν και όχι φυσικά ποιος διενεργεί την αξιολόγηση .
Και επειδή ο Κανονισμός Εργασίας είναι έγγραφο που συνυπογράψαμε και γνωρίζουμε καλά το περιεχόμενό του, μπορούμε κι εμείς να παραθέσουμε αποσπάσματά του. Θυμίζουμε λοιπόν, ότι όλα αυτά πράγματι προβλέπονται στο άρθρο 15, το ίδιο που και ο κ. Καραβάς συμπεριέλαβε στο μήνυμά του, το οποίο στην αμέσως επόμενη περίοδο αναφέρει: «Ο εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει γνώση της αξιολόγησής του και να παραθέτει εγγράφως σχόλιά του επ’ αυτής, περιλαμβανομένης και της αξιολογικής του κρίσης για τους Προϊσταμένους/αξιολογητές του. Τα φύλλα αξιολόγησης κάθε εργαζόμενου τηρούνται στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων στο φάκελο του εργαζόμενου, η δε Εταιρία υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως και επί αποδείξει αυτά στον εργαζόμενο.»
Μετά από αυτά εμείς μόνο να αναρωτηθούμε μπορούμε, γιατί δεν εφαρμόζετε την αξιολόγηση όπως την υπογράψατε ; έχετε κάτι να κρύψετε ή προσβλέπετε σε άλλες σκοπιμότητες;;;

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο