ΑΘΗΝΑ: 04-09-2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1454

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ενημερώθηκε από εργαζομένους του Νοσοκομείου ότι η διοίκηση μοιράζει στο προσωπικό έγγραφα προς υπογραφή, τα οποία φέρουν τον τίτλο «περιγραφή θέσης εργασίας».
Τονίζουμε ότι τα έγγραφα αυτά διανέμονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Σωματείου, ενώ για άλλη μία φορά, μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία προβαίνει κατά τρόπο προκλητικό σε μονομερείς κινήσεις, δεδομένου ότι η περιγραφή θέσης εργασίας προκύπτει μετά από διαβούλευση με το Σωματείο .
Εκ του περισσού βεβαίως αναφέρουμε ότι στο δικό μας εργασιακό χώρο κάθε ειδικότητα έχει συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις που βαρύνουν τους εργαζόμενους και δεν υπάρχει λόγος να συμπληρώνονται έγγραφα που να «αποδεικνύουν» την καθημερινότητα της ειδικότητας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω το ΣΕΝΕΝ ενημερώνει τους εργαζόμενους να μην υπογράφουν τα έγγραφα αυτά, καθώς το Σωματείο δεν έχει γνώση του περιεχομένου των εγγράφων που η εταιρεία διανέμει προς υπογραφή και δεν γνωρίζει τον πραγματικό σκοπό που εξυπηρετούν τα έγγραφα αυτά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ                  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΛΑΝΤΗΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο