ΑΘΗΝΑ:10/09/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ:1553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάζοντας το από 9-9-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού απέστειλε στα E-mail μας, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία πετά για άλλη μία φορά την μπάλα στην εξέδρα!!!Και αντί να μας απαντήσει για ποιο λόγο ζητά από τους εργαζομένους να υπογράψουν τα σχετικά έντυπα, απλώς μας παραθέτει τρεις σκέψεις του!!!

Του απαντάμε λοιπόν ότι ουδέποτε αναφερθήκαμε στον εσωτερικό κανονισμό και ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι προκύπτει ρητή υποχρέωση διαβούλευσης από αυτόν για περιγραφή των θέσεων εργασίας. Ωστόσο πολλές διατάξεις του κανονισμού συνέχονται με την ειδικότητα του εργαζομένου, με αποτέλεσμα η περιγραφή των καθηκόντων κάθε ειδικότητας να συνιστά ουσιώδες στοιχείο της εργασιακής σχέση.

Η υποχρέωση του εργοδότη για ενημέρωση του Σωματείου προ της διανομής των σχετικών εντύπων προκύπτει από την εν γένει εργατική νομοθεσία, αλλά και από την καλή συνεργασία, που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ο τρόπος, βεβαίως, με τον οποίο διατυπώνεται το Υπηρεσιακό Σημείωμα, προδίδει ότι η Διοίκηση δεν συμμερίζεται τη θέση αυτή. Θα πρέπει, όμως να καταλάβει η εργοδότρια εταιρεία ότι στα εργασιακά ζητήματα, το επιχειρησιακό σωματείο έχει τουλάχιστον δικαίωμα ενημέρωσης. Πολλώ δε μάλλον όταν το ζήτημα της ειδικότητας έχει αποτελέσει πολλάκις αντικείμενο έριδας και όταν τα μέλη του Σωματείου μας διαμαρτύρονται για περιγραφή καθηκόντων πέραν της ειδικότητάς τους, καθώς και για υπογραφή εγγράφων με ημερομηνίες παρελθόντος χρόνου.

Και επειδή η εταιρεία δεν αντιλαμβάνεται γιατί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υπογράψουν, εμείς τους ρωτάμε: η υπογραφή εντύπων με περιγραφή θέσης εργασίας είναι ή όχι δεσμευτική για τον εργαζόμενο;;;;

Τέλος χρησιμότερο θα ήταν, αντί η Διοίκηση να απαξιώνει το ρόλο του Σωματείου, απλώς να το ενημερώνει και να συνεργάζεται μαζί του. Αυτό διασφαλίζει εργασιακή ειρήνη και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ν.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ         ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΛΑΝΤΗΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο