ΑΘΗΝΑ: 17-03-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1589

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Σωματείο παρακολουθεί τις εξελίξεις και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και εμπεριέχονται στις εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Είναι αλήθεια ότι στις προβλέψεις των μέτρων παρατηρούνται κενά και ασάφειες, ενώ ιδιαίτερη σύγχυση έχει δημιουργηθεί σχετικά με τις άδειες ειδικού σκοπού, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας έχει ήδη αιτηθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς ειδικό πλαίσιο για τους εργαζομένους σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, κυρίως όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες.

Ανεξαρτήτως όμως από το εάν το εύλογο αυτό αίτημα θα εισακουστεί, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι του ΝΤΥΝΑΝ πρέπει να βρούμε τον δικό μας τρόπο συνεννόησης.

Έτσι θεωρούμε αυτονόητο ότι από κανέναν εργαζόμενο δεν θα γίνει κατάχρηση δικαιώματος. Η κατάχρηση δικαιώματος από κάποιον που δεν το δικαιούται, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε αποστέρηση δικαιώματος από κάποιον συνάδελφό του που το έχει ανάγκη.

Παράλληλα όμως θεωρούμε αυτονόητο ότι και κανένα αίτημα εργαζομένου δεν θα αντιμετωπιστεί από τη Διοίκηση με επιπολαιότητα. Το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης (το οποίο θα κρίνει επί αιτημάτων χορήγησης αδείας ειδικού σκοπού, επί αιτημάτων απομάκρυνσης από τον χώρο εργασίας λόγω προβλημάτων υγείας, επί αιτημάτων σχετιζόμενων με το πρόγραμμα εργασίας κλπ) πρέπει να εξετάζει κάθε ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Στο ως άνω πλαίσιο και με διάθεση συνεργασίας, καλούμε τους εργαζομένους να ενημερώνουν το Σωματείο για κάθε τυχόν προκύπτουσα δυσλειτουργία, ενώ ζητάμε από τη Διοίκηση να επιτρέψει την συμμετοχή 2 εκπροσώπων του Σωματείου μας (ο ένας εκ των δύο θα είναι ιατρός – μέλος του ΣΕΝΕΝ) σε συνεδριάσεις οργάνων της Διοίκησης, σε συμβούλια μόνιμων ή προσωρινών επιτροπών και επιστημονικών οργάνων, σε άτυπες συναντήσεις στελεχών και γενικά σε κάθε συλλογική διαδικασία, δια της οποίας θα αποφασίζονται ζητήματα που αφορούν το προσωπικό και θα λαμβάνονται μέτρα λειτουργίας του Νοσοκομείου σχετιζόμενα με τους εργαζόμενους.

Το Σωματείο, έχοντας πλήρη γνώση της ανθρωπογεωγραφίας του προσωπικού, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, στη δύσκολη αυτή περίοδο, να προσφερθούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια για όλους.

Για το ΔΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο