ΑΘΗΝΑ: 16-06-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ:1604

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε το Σωματείο μας με την Διοίκηση του Νοσοκομείου και έλαβε χώρα την Τετάρτη 10-06-2020, σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης προς τους εργαζόμενους Κωδικού Πρόσβασης στο σύστημα webLIS, θα θέλαμε προς ενημέρωσή σας να παραθέσουμε τα κάτωθι:

Η διοίκηση εμμένει στην απόφαση της να δώσει κωδικούς στους εργαζόμενους που θεωρεί ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών, για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου. Ουδέποτε, ωστόσο, απάντησε στο βασικό ερώτημα, πόσοι θα είναι οι εργαζόμενοι που θα έχουν τέτοια πρόσβαση και ποιες ειδικότητες θα φέρουν.

Επίσης καμία αναφορά δεν έγινε σχετικά με τους εργαζόμενους που δεν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία αυτά και συνακόλουθα να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης κωδίκων.

Το Σωματείο μας στην προσπάθεια που καταβάλει πάντα αφενός μεν για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, αφετέρου δε και εκ του θεσμικού του ρόλου για την προστασία των εργαζομένων – μελών του συνοψίζει τις θέσεις του για το ζήτημα ως ακολούθως:

Η χρήση κωδίκων για την πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από συγκεκριμένους συναδέρφους μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί με τον τρόπο αυτό το σύστημα γίνεται πιο λειτουργικό, ενώ ορισμένες ειδικότητες είναι και απολύτως αναγκαίο για την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους να έχουν σχετική πρόσβαση.

Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας σε σχέση με τον διαφαινόμενο μεγάλο αριθμό εργαζομένων, εν πολλοίς και σε άσχετες ειδικότητες, που δύνανται να λάβουν κωδικούς και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα δημιουργήσει προβλήματα.

Με το δεδομένο αυτό καλούμε την διοίκηση να επανεξετάσει την απόφαση της, καθώς πολύ φοβόμαστε ότι τα όποια λάθη θα καταλογιστούν ξανά στους εργαζόμενους.

Κατά τα λοιπά, όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο ως άνω σύστημα, βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 2016/679ΕΕ, δύνανται να απευθυνθούν στην εταιρεία και να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα δικαιώματά τους και την διαχείριση των Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους, ενώ εάν διαφωνούν με την επεξεργασία τους για νόμιμους λόγους, οφείλουν να ζητήσουν από τον υπεύθυνο διαχείρισης της επιχείρησης (DPO) την εξαίρεση τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΛΑΝΤΗΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο