ΑΘΗΝΑ: 13-11-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ:1621

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με έκπληξη παρατηρούμε ότι η εταιρεία ανασύρει από τα συρτάρια της κάθε ξεχασμένο έντυπο που στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να υποχρεώσει το προσωπικό της να υπογράψει και με πρόφαση την πανδημία προσπαθεί τώρα να αποσπάσει υπογραφές. Αναφερόμαστε σε ένα έντυπο τιτλοφορούμενο ως «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που επανακυκλοφορεί η Διοίκηση στα πλαίσια ενός προγράμματος «Ανοσοποίησης Προσωπικού», δια του οποίου επιχειρεί τη συλλογή άσκοπων προσωπικών δεδομένων και φυσικά μη συνδεομένων με τον COVID-19, για τον οποίο ακόμα δεν υπάρχει εμβόλιο.

Καλούμε λοιπόν το προσωπικό να μην υπογράψει καμία δήλωση ενημέρωσης, πριν η Διοίκηση ενημερώσει το Σωματείο σχετικώς

     – με την αναγκαιότητα υπογραφής μίας τέτοιας δηλώσεως,

     – με το που κατατείνει η συλλογή τέτοιων εγγράφων και

     – με το που θα χρησιμοποιηθούν τα έγγραφα αυτά.

Αφού δοθούν οι απαιτούμενες εξηγήσεις και αξιολογηθεί η βασιμότητα αυτών, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση από το Σωματείο απευθυνόμενο σε όλο το προσωπικό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ            ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΛΑΝΤΗΣ

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο