ΑΘΗΝΑ: 12/01/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με αφορμή το ηλεκτρονικό μήνυμα του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, σχετικά με την διαδικασία της Αξιολόγησης της Απόδοσης του Προσωπικού που λαμβάνει χώρα εντός των ημερών και αφορά σε μία περίοδο 2 ετών, ήτοι από 1-1-2020 έως 31-12-2021, θέτει εκ νέου κάποια από τα αιτήματά μας σχετικά με την αξιολόγηση, τα οποία συνιστούν και προβλέψεις του Κανονισμού Εργασίας:
Α) Να χορηγείται έντυπο ένστασης για τον αξιολογούμενο.
Β) Να προστατεύεται το τεκμήριο της αντικειμενικότητας.
Γ) Να υφίσταται δυνατότητα αξιολόγησης του αξιολογητή από τον αξιολογούμενο.
Δ) Να εφαρμοστεί η διά του Κανονισμού συμφωνηθείσα υποχρέωση της εταιρίας να κοινοποιεί εγγράφως και επί αποδείξει τα φύλλα αξιολόγησης στο εργαζόμενο .
Ε) Να τίθενται με σαφήνεια οι στόχοι που θα πρέπει ο εργαζόμενος να επιτύχει.

Το Σωματείο μας έχει εξαρχής δηλώσει την στήριξή του σε ένα σαφές και αντικειμενικό πλαίσιο αξιολόγησης των επαγγελματικών μας προσόντων και δεξιοτήτων, ωστόσο δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την επιφυλακτικότητά μας απέναντι σε μία διαδικασία αξιολόγησης, η οποία δεν θα διέπεται από συγκεκριμένη και εκ των προτέρων προβλεπόμενη στοχοθεσία, από μετρήσιμα αποτελέσματα, εγκυρότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, καθώς και από αμφίδρομη και διαλεκτική σχέση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου. Περαιτέρω θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες υπό τις οποίες κληθήκαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, όπου φτάσαμε να καλύπτουμε ακόμα και εφημερίες νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι από τους εργαζόμενους ανά διαστήματα βρίσκονταν σε αναστολή εργασίας ή σε άδειες ειδικού σκοπού. Ωστόσο, άπαντες οι εργαζόμενοι τελικά στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, λειτουργώντας υποδειγματικά κάτω από συχνά αντίξοες συνθήκες.
Σε κάθε περίπτωση, ουδέποτε ανακοινώθηκε (π.χ. στην αρχή του έτους), ως έπρεπε, στοχοθεσία με συγκεκριμένο περιεχόμενο που να ορίζει του στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν ατομικά ή συλλογικά. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν γραπτώς διατυπωμένοι στόχοι ανά τμήμα και οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τι πρέπει ή τι θα έπρεπε να πετύχουν, σε τι και γιατί θα αξιολογηθούν. Όπως γίνεται αντιληπτό, χωρίς αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε διαδικασία αξιολόγησης απουσιάζει, ή έστω δεν είναι σαφές, το αντικείμενο αλλά και το «μέτρο». Κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν οι αποκλίσεις, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ενώ οι αξιολογούντες δεν δεσμεύονται από συγκεκριμένο πλαίσιο.
Εφόσον λοιπόν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, η αξιολόγηση όχι μόνο δεν συμβάλλει, αλλά υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία, την εσωτερική οργάνωση και τη συνοχή μιας Εταιρείας. Έτσι είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά ότι το όλο εγχείρημα εμφανίζει σημαντικότατες ελλείψεις και ανεπάρκειες που ενδέχεται να σφραγίσουν με ένα αρνητικό πρόσημο την όλη διαδικασία.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο                        ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο