ΑΘΗΝΑ: 19-10-2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1727

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες /-οι,

Η διαδικασία δήλωσης παροχής γεύματος ολοκληρώθηκε.
Η πλατφόρμα ετοιμάστηκε και οι εργαζόμενοι από σήμερα μπορούμε να προγραμματίσουμε
το γεύμα μας.
Από το intranet πατάμε στις παροχές για το προσωπικό.
Η σελίδα των παροχών , μας εμφανίζει 2 επιλογές :

1.Φόρμα δήλωσης παροχής γεύματος που εκεί δηλώνουμε σε ποια ή ποιες ημέρες επιθυμούμε να λάβουμε γεύμα και

2.Μενού του μήνα που με την επιλογή αυτή βλέπουμε το Μενού του συγκεκριμένου μήνα.

Η δήλωση γεύματος θα πρέπει να γίνετε έως 17.00μ.μ. της προηγούμενης ημέρας. Στην φόρμα δήλωσης παροχής γεύματος, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και την ημερομηνία για την οποία θέλουμε οι εργαζόμενοι να παραγγείλουν γεύμα. Αν θέλουμε να δηλώσουμε πολλές ημέρες, δηλώνουμε κάθε ημέρα ξεχωριστά.
Στην φόρμα δηλώνουμε επώνυμο ,όνομα και ημερομηνία στην οποία θέλουμε να λάβουμε το γεύμα .
Η παραλαβή του γεύματος θα γίνεται από τις 12:00 έως και 15:00 .
Επισυνάπτουμε και τις οδηγίες για την διευκόλυνση σας.

Καλή μας όρεξη!!!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο