ΑΘΗΝΑ: 05/11/2019 ΑΡ.ΠΡΩΤ:1566 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, ενεργώντας στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών, αναδεικνύει τα προβλήματα του Νοσοκομείου και των εργαζομένων, καλεί τη διοίκηση σε ανάληψη πρωτοβουλιών και επιδιώκει διαβουλεύσεις προς εξεύρεση κοινώς αποδεκτών λύσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να λειτουργεί και η διοίκηση. Ωστόσο, μετά και την από 21-10-2019 ανακοίνωσή της, μετά λύπης μας...